Disclaimer

Voorwaarden

Op het gebruik van onze website www.hotel-vaneyck.eu zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze vervolgens aanvaard te hebben.

Gebruik van informatie

Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemeen aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitvingen van Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manieren openbaar worden gemaakt, zonder dat Exploitatie Hotel Van Eyck B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot deze disclaimer kan de Gebruiker contact opnemen met het hotel op het volgende adres: info@hotel-vaneyck.eu of per briefpost aan: Exploitatie Van Eyck B.V. gelegen te 48-49 Maaseik, 3680 Maaseik.

Covid 19 maatregelen

Annuleren

– Annuleren is kosteloos tot 10.00 uur op de dag van aankomst.

Culinair

–  Ontbijten gebeurd in de brasserie of op ons terras. Momenteel werken wij niet met buffetten maar wordt het ontbijt besteld en aan tafel geserveerd.

Hotelhygiëne

–  Er staan verschillende desinfectie-punten opgesteld in het hotel. Alle individuen die het hotel betreden dienen zich hier met regelmaat te ontsmetten.
– Er geld een mondmaskerplicht in alle ruimtes behalve uw eigen kamer indien U zich in deze kamer bevindt met u gezinsleden die tot uw bubbel behoren.
–  Alle individuen die het hotel betreden worden geacht 1,5 m afstand te houden van elke persoon die niet tot zijn/haar bubbel behoort.

Kamerhygiëne

 Onze personeelsleden zullen uw kamer niet betreden tenzij:
– ze uw maaltijd, ontbijt en/of drank te komen brengen.
– ze uw kamer komen poetsen.
Tijdens dit bezoek zullen onze medewerkers altijd de 1,5 m afstand behouden en een mondmasker dragen. Dit bezoek zal ook telkens zo kort mogelijk gehouden worden.
Indien U wenst dat uw kamer tijdens uw verblijf niet betreden wordt door de dames van onze housekeeping, vragen wij dit aan te geven bij het inchecken.

Bij de in- en uitgangen van het hotel afficheren wij deze informatie duidelijk en ondubbelzinnig zodat alle individuen die het hotel betreden op de hoogte zijn van de geldende maatregelen. Alle individuen die zich niet aan deze regels houden worden onverbiddelijk uit het hotel gezet.